• 687

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Lado

Laďo Oračko : Z Rómskeho chlapca z detského domova je dnes operný sólista.

  • 20. 05. 2020

Mgr.et.Bc. Miro Bartoš. Tak sa volá Rómsky chlapec z Plzne (ČR) ktorý istý svoj čas prežil v detskom domove.  Vyštudoval  dve – vysoké školy.  Navštevoval súkromnú vysokú školu Newton  College  – odbor manažment a globálne podnikanie, a druhú vysokú školu vyštudoval na Západočeskej  Univerzite pedagogickej fakulte odbor – spev a hudobná výchova. V detskom domove  bol od svojich 12 – tich rokov, a opustil ho keď mal 26 rokov.  Dnes má Miro Bartoš 37  rokov  a pôsobí v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni ako operný solista. Okrem toho že je operný sólista, tak vyučuje na miestnej základnej škole zborový spev.  Miro Bartoš sa k svojej identite rád priznáva a za svoj pôvod sa vôbec nehanbí.  Ako chlapec sníval o tom, že raz z neho bude čašník.  To že Boh ho obdaril veľkým talentom zistili v detskom domove, a toto zistenie mu radikálne zmenili jeho plnány. Miro sa prihlásil neskôr na konzervatórium kde bol  prijatý.  Svojím talentom tak rozdáva ľuďom radosť. „Miro spomína na detský domov takto : Mám veľkú radosť že som žil v detskom domove. Vďaka ľuďom ktorí mi pomáhali som vyštudoval , podržali ma, a mal som skvelých  priateľov“.  Svoj voľný čas Miro trávi vonku v prírode a rád si aj zašportuje.  Miro Bartoš je tak veľkou motiváciou pre mladých Rómov ktorých podporuje, a odkazuje im, aby sa nikdy nevzdávali ale išli si za svojím cieľom.

Miro Bartoš avka pes vičinel čhavoro Plzňatar savo barišas avri andro detsko domovos. Sikľiľas avri duj bare vysoká školi. Andre peršo sikhľarďi phirlas pre sukromno škola Newton College - odboris manazment the globalno podnikanie a dujto sikhľarďi phirďas avri pre Zapadočesko Univerzita kaj sikľiľav avri giľavipen - hudobno vichova. Domovoste ačľas sar leske has 12 - berš. Khere geľas sar leske has 26 - berš. Le Miroske hin akanake 37 - berš u kerel buči divadloste Josefa Kajetana Tyla Plzňate u mek andre bazutňi sikhľarďi kerel majstros le zboroske. Sar sas cikno čhavoro kamelas teavel čašníkos. no o Del les diňas baro talentos. Prihlasin´das pews pro konzervatorium kaj les ile. "Som barikano hoj bariľom avri andro detsko domovos. Kodoj mange but pomožinde a sas man odoj but amala" O Miro hino predalo terne Roma bari motivacia u phenel savorenge hoj me džan pal peskro suno. 

Miro Bartoš is a Roma young man from Plzeň (Czech Republic) who spent some time in an orphanage. He graduated from 2 - colleges. He attended the private Newton College - Department of Management and Global Entrepreneurship, and the second graduated from the University of West Bohemia, Faculty of Education, Department of Singing and Music Education. He has been in an orphanage since he was 12 and left it when he was 26 years old. Today Miros Bartoš is 37 years old and works at the Josef Kajetán Tyl Theater in Pilsen as an opera soloist. In addition to being an opera soloist, he also works at the elementary school as a master for the choir. Miro Bartoš likes to confess his identity proud to be Roma. As a boy, he dreamed of being a waiter, but God gave him great talent, where he later applied to the conservatory and was accepted. He gives joy to people with his talent. "I'm very happy to have lived there. Thanks to the people who helped me, I graduated from the conservatory and two colleges, and I also had great friends at home." He likes to spend his free time playing sports and in nature. Miros Bartoš thus supports young Roma and advises them not to give up and follow their dreams.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre