• 470

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Andrej Kiska: ÚPADOK POĽNOHOSPODÁRSTVA

ÚPADOK POĽNOHOSPODÁRSTVA

Poľnohospodárstvo sa na Slovensku stalo veľkou témou, žiaľ, až po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Medzi podozrivými je aj talianska mafia, ktorá podniká práve v tomto sektore. Dnes som o tom hovoril pred primátormi a starostami na sneme ZMOS-u.

Investície do súkromných rybníkov ani golfových ihrísk vidieku veľmi nepomôžu a už vôbec nezvýšia atraktívnosť domácich potravín. Peniaze musíme použiť na modernizáciu poľnohospodárskych procesov, techniky a podporu spracovateľského priemyslu s vyššou pridanou hodnotou. Iba tak je možné vrátiť domáce potraviny do obchodov a oživiť slovenský vidiek.

Na Slovensku máme alarmujúci paradox. Väčšina ľudí v našej krajine žije na vidieku, a pritom len 2% ľudí pracujú v poľnohospodárstve. Podiel ľudí žijúcich na dedine máme medzi najvyššími v Európskej únii, a pritom sme na chvoste v zamestnanosti v poľnohospodárstve - v EÚ je to skoro 5%, v susednom Poľsku napríklad 10%.

Slovenské poľnohospodárstvo je unikátne. Až 90 percent z celkovej ornej pôdy obhospodarujú farmy s rozlohou väčšou ako sto hektárov. Kým priemerná veľkosť fariem v EÚ je okolo 16 hektárov, na Slovensku je to až 80 hektárov. 

To by nemusela byť zlá správa, pretože vo svete sú veľké farmy a družstvá synonymom pre vysokú produktivitu. Ale na Slovensku je produktivita tretinová v porovnaní s vyspelou Európou. Hospodárime na veľkých výmerách s produktivitou porovnateľnou s maloroľníkmi a drobnochovateľmi. Nestačíme vyprodukovať ani dostatok potravín pre vlastnú spotrebu. 

Poľnohospodárstvo je na okraji záujmu politikov, ktorí ho ponechali hŕstke vplyvných podnikateľov. Začlenenie do spoločného európskeho trhu a prílev prostriedkov z EÚ sme na jeho zlepšenie vôbec nevyužili. Od vstupu do únie natiekli 3,3 miliardy eur v podobe priamych platieb, ďalšie 3 miliardy eur boli určené na rozvoj poľnohospodárstva a vidieka. Výsledok? Produktivita ďalej stagnovala a na vidieku sa stratilo 50-tisíc pracovných miest.

Dôsledky cítime všetci. Vidiek sa vyľudňuje a ľudia v mestách kupujú miesto lokálnych výrobkov potraviny, ktoré neraz precestovali pol sveta.

Žiaľ, je to ešte horšie. Postupne vychádza najavo, že v poľnohospodárstve sa uchytili pochybné, dokonca mafiánske skupiny, ktoré nezaujíma ani rastlinná, ani živočíšna výroba. Vystačia si s dotáciami. Využívajú chaos vo vlastníctve pozemkov. Sú mimoriadne úspešní pri získavaní verejných peňazí, bez akéhokoľvek záujmu o modernizáciu svojich podnikov či zveľaďovanie krajiny. Poctivo a tvrdo pracujúci farmári sú týmito predátorskými praktikami vytláčaní a štátne orgány sa roky iba prizerajú.

Slovenské poľnohospodárstvo stojí na hrane. Ak by mal ignorantský prístup zodpovedných k problémom a potrebám farmárov i celého slovenského vidieka pokračovať, definitívne to odradí zostávajúcich, tvrdo pracujúcich poľnohospodárov. V agrosektore ostanú šikovní poberatelia dotácií a zopár veľkých koncernov.

Aby sa táto situácia zmenila, je nutné začať konať. Na slovenský vidiek treba v prvom rade vrátiť právo a poriadok. Úrady nesmú prehliadať vydieračské a nezákonné praktiky, ktoré vedia položiť na lopatky aj zdravých a prosperujúcich podnikateľov. 

Po takmer 30 rokoch od zmeny režimu už azda dozrel čas aj na upratanie vlastníckych vzťahov k pôde. Slovenský pozemkový fond, ktorý prenajíma takmer štvrtinu z celkovej obhospodarovanej pôdy, je v tomto kontexte rozhodujúci hráč. Je povinnosťou zodpovedného rezortu zaistiť, aby bola pôda rozdeľovaná transparentne a prednostný prístup získali podnikatelia so záujmom o poľnohospodárstvo, nie o dotácie.

Osobitná a bolestivá kapitola sú peniaze. V období rokov 2014 — 2020 získalo Slovensko až 1,5 miliardy eur na rozvoj vidieka. Ešte pred voľbami v roku 2016 veľkú časť z nich bývalý minister pôdohospodárstva rozdelil na – poviem to otvorene – nezmysly a zanechal skoro prázdnu kasu. Ale doteraz žiadnu presvedčivú a premyslenú zmenu pri využívaní európskych peňazí nevidím.

Ak chceme, aby Slovensko nebolo len lídrom v produkcii áut na obyvateľa, ale aj krajinou, v ktorej sa dobre žije, kde život nepulzuje len vo veľkých mestách, nemôžeme ďalej prehliadať úpadok slovenského poľnohospodárstva a dlhodobé problémy, ktoré spôsobuje aj v mnohých vašich samosprávach.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre