• 154

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Prosím Vás, prestaňte na ornej pôde stavať výrobné haly, v ktorých trpia a umierajú ľudia!!!

Prosím Vás, prestaňte na ornej pôde stavať výrobné haly, v ktorých trpia a umierajú ľudia!!!

 

Rozmohol sa nám na Slovensku taký zlozvyk. Všetko to začalo lákaním investorov na rôzne bonusy. Hlavnými lákadlami boli: stavebný pozemok zadarmo, kvalifikovaná a lacná pracovná sila, daňové bonusy, štartovací balíček vo forme finančného príspevku pri preinvestovaní konkrétnej finančnej čiastky a zamestnania konkrétneho počtu ľudí. Najväčším bonusom pre investorov (o ktorom sa ale nikde nepíše) je absencia odborov a akejkoľvek kontroly kvality pracovného prostredia.

 

Aby sme si to rozmenili na drobné, uvediem fakty.

 

Stavebný pozemok väčšinou znamená od Bratislavy po Žilinu. Ak sa poobhliadnete len cestou po diaľnici, zistíte, že väčšina výrobných hál stojí na kvalitnej ornej pôde. Čo je pre spoločnosť do budúcnosti veľké mínus, pretože pri rastúcom počte obyvateľov budú voda a orná pôda strategickou surovinou .

 

Kvalifikovaná a lacná pracovná sila. Áno, väčšina zamestnancov za pásom zarába od 2,10 do 3,00 Eurá na hodinu. Pritom požiadavky na výkon a kvalitu práce sú rovnaké ako v Nemecku, Francúzsku, Rakúsku……. V tomto prípade sa nedá vôbec hovoriť o mzde, pretože, povedzme si to na rovinu, toľkoto dostáva v Nemecku ktorýkoľvek dlhodobo nezamestnaný. Preto tvrdím, že zamestnávatelia, ktorí dostali dotácie alebo daňové prázdniny, by mali mať v zmluve podmienku, že príjem ich interného zamestnanca nesmie byť nižší ako 1 200 Eur mesačne. Ďalšou podmienkou by malo byť, že môžu zamestnávať iba na trvalý pracovný pomer. Myslím si, že korporácie na to finančné zdroje majú.

 

Daňové bonusy sú podľa môjho skromného odhadu protiústavné. Dôvod je jednoduchý. V článku 12 bode 1 Ústavy SR sa píše: (1) Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné. Áno, čítate dobre! Všetci sme si rovní v dôstojnosti i v právach. Len pri investíciách, dotáciách a daňových prázdninách to neplatí. Vďaka tomuto nezmyslu majú zahraniční investori a Babiš daňové prázdniny na desiatky rokov, kým slovenskí podnikatelia sú zavalení vysokými daňami a odvodmi. Logika veci nám káže, že investori by to mali zohľadniť vo výške mzdy. Opak je ale pravdou. Vláda by preto mala mať jasné a konkrétne požiadavky aj na výšku mzdy zamestnancov pri zvýhodnených podnikoch.

 

Štartovací balíček – investičný stimul a zamestnanie ľudí. Toto ja považujem za totálnu hlúposť. Štát predsa nemôže zvýhodniť jeden podnikateľský subjekt pred druhým. Stráca sa to, čo je pri podnikaní najdôležitejšie, a to je rovnosť šancí a rovnaké podmienky. Slovenské vlády od pádu komunizmu vytvárajú nerovné podmienky už dlhodobo. Raz to bola privatizácia bez jasne stanovených pravidiel, potom stimuly bez jasne stanovených pravidiel a teraz je to žmýkanie zamestnancov bez jasne stanovených pravidiel.

 

Absencia odborov a inšpekcie práce. Skúste si spolu so mnou spomenúť, koľkokrát sa odbory zastali zamestnancov v zahraničných spoločnostiach. Takmer nikdy. Po veľmi dlhej dobe bol štrajk vo Volskwagene nielen raritou, ale aj šokom pre slovenských politikov, slovenské média a slovenskú verejnosť. Pri štrajku im nepomohol nikto. Spojili svoje sily a vybojovali vďaka odvahe a vytrvalosti aspoň časť zo svojich podmienok. Vláda sa na ich stranu nepostavila. Dôvod je jednoduchý. Investor tým, že čerpá dotácie a využíva daňové prázdniny, je v pozícii nedotknuteľnej firmy. Vláda vlastne nemá páky ako na takýchto investorov zatlačiť. Vláda je od začiatku v defenzíve. Na druhej strane je fakt, že vláda Slovenskej republiky sama nedokáže dať svojim zamestnancom platy na európskej úrovni. Doteraz to bolo iba o peniazoch. Podmienky, v ktorých pracujú zamestnanci vo výrobných halách, sú v niektorých prípadoch na úrovni otrokárkej spoločnosti. O tomto fakte sa informuje veľmi zriedkavo a väčšinou iby v prípade úmrtia zamestnanca. Ako napríklad v známom prípade, kedy žena pri Trenčíne koncom mája zomrela za pásom. Tých prípadov, keď zamestnanci odpadnú od vyčerpania alebo od dehydratácie, je extrémne veľa. Katastrofou na týchto alarmujúcich prípadoch je ignorácia zo strany MPSVaR. Ich inšpektoráty práce naháňajú iba čiernu prácu. Lebo tam sú finančné úniky. Ak sa ale jedná o otroctvo zo strany zamestnávateľa, je to ministrom a jeho podriadeným úplne ukradnuté. Dôvodom môže byť aj to, že z takejto “otrokárskej” práce sa odvádzajú peniaze do štátnej kasy. A pokiaľ tečú peniaze, dôstojnosť, v ktorých ľudia pracujú, je nepodstatná. Ak by to tak nebolo, už by museli policajti riešiť desiatky zahraničných a domácich zamestnávateľov kvôli nekvalitným pracovným podmienkam. Tieto otrasné podmienky sa týkajú aj nemocníc, štátnych úradov, ale v mnohých prípadoch aj polície a dokonca aj súdov.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre