• 313

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Tomáš Drucker: UŽ STAČILO

UŽ STAČILO

Verejne oznamujem každému a komukoľvek, že nikto nepotrebuje žiadneho sprostredkovateľa, pretože nič nevybaví iné ako sú zákonné a oficiálne postupy. 

O čo ide?

Poodarilo sa nám získať informácie o možnom konaní skupiny, ktorá ponúkala a možno aj uzatvolia zmluvy o poradenských službách s niektorými dodávateľmi zdravotníckej techniky s predmetom plnenia “pomôcť v obstarávaní” tejto techniky za odplatu 15% z ceny predanej ZT + mesačnú odmenu vo výške 100 tis. Eur počas 3 mesiacov.

Druhý prípad sa týka kategorizácie liekov, kedy v minulom týždni sa nám dostal do rúk návrh zmluvy o právnych službách medzi vybranými farma firmami a jednou právnou kanceláriou, ktorej predmetom je podľa mňa veľmi plytké zadanie (v prílohe).

Za uvedené plnenie mala právna kancelária podľa tohto návrhu zmluvy získať províziu v hodnote 3% z obratu liekov tejto spoločnosti počas 3 rokov a k tomu úhradu všetkých nákladov, ktoré jej vzniknú.
Nechcem ani špekulovať o tom aké pohnútky niekto má platiť za pomerne jasný kategorizačný proces takéto peniaze.

Uvedené informácie o možnom “kšeftovaní” na pozadí považujem za nehoráznosť a považujem za povinnosť opäť oznámiť jasné NIE.

V obidvoch prípadoch som podal podnet na Generálnu prokuratúru z podozrenia na naplnenie skutkových podstát viacerých trestných činov.

Keď som prichádzal na MZ SR deklaroval som, že okrem viacerých systémových zmien, je najmä potrebné prinavrátiť dôveru ľudí v zdravotníctvo.

Myslím si, že za 2 roky sa nám podarilo realizovať viaceré zmeny v oblasti transparentnosti aj efektivity, úspešne sme realizovali viaceré centrálne obstarávania a nákupy zdravotníckej techniky, ktorými sa ušetrili milióny eur a boli sme za to ocenenení aj MMF aj EK. 

MIMOCHODOM,

v najnovšom hodnotení Európskou komisiou (Social Protection Committee) bolo Slovensko za oblasť zdravotníctva v hodnotení preradené z “určitého pokroku” na “výrazný pokrok”, čo je NAJLEPŠIE hodnotenie, aké Slovensko v histórii kedy získalo. Naše posledné hodnotenie bolo o 2 stupne nižšie v rámci 5 stupňovej škály.

A toto nehodlám pokaziť.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre