• 874

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Miro Štec : "Ako z kola Covid-19 von" XV. časť. Smrtiaca hypotéza interferencie cell-based vakcinácie z chrípkovej sezóny 2019-2020 a pandémie SarS-CoV-2 2020. Slovensko je mimo!

"Ako z kola Covid-19 von" XV. časť. Smrtiaca hypotéza interferencie cell-based vakcinácie z chrípkovej sezóny 2019-2020 a pandémie SarS-CoV-2 2020. Slovensko je mimo!
 

Potvrdí sa skrytá smrtiaca hypotéza pre Lombardiu, UK a USA? Slovensko je mimo, zrejme ho zachránilo to, že systém zdravotníckej starostlivosti nepreplácal avantúru farma priemyslu v podobe cell-based chrípkovej vakcinácie v sezóne 2019-2020 !

Túto hypotézu sme rozpracovali už dávnejšie, ide o možnú interferenciu pandémie SarS2 2020 a cell-based chríkovej vakcinácie v sezóne 2019-2020. Nestráca na sile, naopak, čoraz viac vystupuje z pozadia, veľmi aktívne v tomto sú hlavne talianské weby a siete.
Z dnešného pohľadu sa totiž jedná o celkom zvláštnu anomáliu , či avantúru v podobe "cell-based" vakcinácie v chrípkovej sezóne 2019-2020 s názvom Flucelvax Tetra alebo Quadrivalent. Nazývam to "avantúrou" preto, lebo sa objavila po prvý krát v EU po 70 rokoch starej dobrej chrípkovej vakcinácie kultivovanej na slepačích vajciach (tzv. egg-based vakcín) práve v sezóne 2019-2020 a to v obrovskom rozsahu, aby sa napokon zrušila a chrípková vakcinácia sa vrátila v nasledujúcej sezónu 2020-2021 naspäť k vajciam !. Táto avantúra mohla spôsobiť celkom bezprecedentné ohrozenie nielen krajiny pôvodu (USA) ale ja iných krajín. Venujme sa nateraz len dvom krajinám: UK a IT.
Ešte predtým pripomeňme, že :
a) na Slovensku bolo proti chrípke v sezóne 2019-2020 zaočkovaných cca 4,5 % populácie ( vo veku 65+ cca 13%). Z celkového počtu cca 250.000 dóz na Slovensku bolo použitých 0 cell-based dóz, slovom NULA.
b) V USA bolo proti chrípke v sezóne 2019-2020 zaočkovaných cca 50% populácie ( vo veku 65+ v istých aglomeráciách ako je NY a NJ až cca 75 -85%, celoplošne v 65 + cca 70 %). Z celkového počtu 174,5 miliónov dóz v USA bolo ale použitých 30 miliónov cell-based vakcín.
 
Poďme teraz do Anglicka do roku 2019, pozrime si dôkladne poster v priloženom linku. Nachádzajú sa v ňom vládou doporučené vakcíny proti chrípke na sezónu 2019-2020. Sústreďte sa prosím na doporučené vakcíny pre kategóriu 65+, čo bola a je najohrozenejšia skupina populácie v súvislosti s následnou pandémiou SarS2 a chorobou Covid-19 v 2. štvrťroku 2020. Sú tam vakcíny:
1. Flucelvax Tetra spoločnosti Seqirus, z kategórie s označením "QIVc" ( uvádzaný tiež aj ako Flucelvax Quadrivalent).
2. Fluad spoločnosti Seqirus, z kategórie s označením "aTIV".
3. Trivalent Influenza Vaccine High Dose spoločnosti Sanofi Pasteur, s označením "TIV-HD".
Poster obrázok:
 
V dokumente Anglicka s názvom: " Národný imunizačný program proti chrípke na rok 2019-2020 sa dozviete toto:
a) tretia z hore uvedených vakcín "TIV-HD" nebude preplácaná systémom zdravotníckej starostlivosti pre jej vysokú cenu,
b) na trh Anglicka prichádza po prvýkrát v sezóne 2019-2020 cell-based vakcína ( quadrivalent influenza vaccine QIVc) s komerčným názvom Flucelvax. Všetky predchádzajúce chrípkové vakcíny boli kultivované na slepačích vajciach. Nová vakcína je založená na kultivácii v súčinnosti s bunkami obličiek psa-kokeršpaniela z roku 1958 s názvom Madin and Darby - línia MDCK. Po tom, ako sa podarí kultivovať chrípkové kmene na tejto MDCK línii, vakcína je filtrovaná tak, aby sa zbavila pôvodných buniek či iných patogénov zo psa. Je nepravdepodobné aby vakcína zostala kontaminovaná s MDCK,
c) cell-based vakcína "OIVc" s líniou MDCK je považovaná za účinnejšiu ( oproti egg-based, akou je aj druhá v poradí s označením Fluad "aTIV") nakoľko pri kultivácii, dochádza k nižšiemu objemu mutácií vložených chrípkových kmeňov. Protilátky kultivované vo vakcíne, tým lepšie kopírujú aktuálne chrípkové vírusy , ktoré v danej pologuli cirkulujú v populácii.
 
Táto cell-based QIVc vakcína je v roku 2018 a 2019 v Anglicku extrémne propagovaná vládou, štátnymi agentúrami ako ja médiami. Kým v sezóne 2018-2019 je uvádzaná ako "budúcnosť očkovania proti chrípke" s pripomienkou "čaká sa na schválenie v EU" , do sezóny 2019-2020 vstupuje s označením "NEW"- schválená v decembri 2018. Práve táto propaganda na vládnom verejnom portály Anglicka sa mohla stať pre jej populáciu v husto obývaných aglomeráciách osudnou. Čiastočným ospravedlnením môže byť jedine to , že v podstate sleduje odporúčania WHO. Tu sú linky :
 
 
 
 
 
Samotná spoločnosť Seqirus deklaruje na svojom portály v roku 2019 distribúciu 11,5 miliónov dóz len do UK ( Flucelvax QIVc spolu s Fluad aTIV ). https://www.seqirus.com/news/seqirus-starts-on-time-delivery-of-flu-vaccines-in-uk Aké bolo ale skutočné percento zaočkovaných ľudí proti chrípke v UK v sezóne 2019 - 2020 verejne dostupné zdroje nehovoria. Zrejme sa v UK distribúcia chrípkových vakcín nedeje centralizovane a na distribúcii sa podieľa aj rozdrobená sieť privátnych firiem. Je hanbou UK, že tieto informácie nie sú centralizované a následne zverejnené. Celoplošnú zaočkovanosť v UK v sezóne 2019-2020 vieme ale odhadnúť, je to do 30 %. V kategórii 65+ vieme zaočkovanosť určiť z relevantných zdrojov OECD na 75 % .
 
Pozrime sa, čo sa ale deje v odporúčaniach vlády UK pre nasledujúcu chrípkovú sezónu 2020-2021. Dozviete sa že:
a) "QIVc" cell-based vakcína Flucelvax už nie je zďaleka ospevovaným kandidátom číslo 1. pre vekovú skupinu 65+, mala by ju nahradiť druhá v poradí, Fluad, z kategórie "aTIV" (the adjuvanted trivalent influenza vaccine) s tým, že ak táto nebude k dispozícii, môže sa podávať aj cell-based QIVc vakcína. Vakcína Fluad "aTIV" je schválená v UK už v roku 2017. JE ale návratom ku kultivácii na slepačích vajciach!
b) doporučenie podávať pôvodnú "QIVc" vakcínu sa vzťahuje už len na ľudí s alergiou na vajcia.
 
 
Samotná spoločnosť Seqirus ale poskytne na sezónu 2020-2021 novšiu verziu vakcíny Fluad, ktorá prejde už do kategórie quadrivalent a bude niesť označenie "aQIV". Nič to nemení ale na tom, že je to egg-based vakcína. https://www.seqirus.com/news/fluad-tetra-chmp
 
V Taliansku sa udialo v roku 2019 čosi podobné: 17.7.2019 ministerstvo zdravotníctva rozposiela prípis s názvom : " Prevencia a kontrola chrípky: doporučenia na sezónu 2019-2020". Takéto nariadenia, či prípis rozposiela po krajine každoročne. Na strane 21 je uvedených 7 komerčných vakcín, ktoré doporučuje. Zo siedmich patria štyri spoločnosti Segirus. Sú tu už aj vyššie spomínané vakcíny ako Flucelvax a Fluad. Talianska vláda sa snáď zaľúbila do tejto spoločnosti a oproti Anglicku ešte výraznejšie ovplyvnilo voľbu vakcín v prospech Flucelvaxu z kategórie QIVc.
 
Aj v Taliansku je teda cell-based "QIVc" vakcína propagovaná vládou, štátnymi agentúrami ako ja médiami. Práve táto propaganda vlády Talianska sa mohla stať pre jej populáciu v husto obývaných severných aglomeráciách osudnou. Čiastočným ospravedlnením môže byť jedine to , že v podstate sleduje odporúčania WHO. Celoplošná zaočkovanosť proti chrípke v Taliansku v sezóne 2019-2020 je cca 16 %, v kategórii 65+ je to cca 55% podľa údajov OECD. V talianskych regiónoch sa v roku 2019 konala masívna kampaň na chrípkovú vakcináciu pre kategóriu 65+ (vrátane zdravotnického personálu) a preto je predpoklad , že v tejto kategórii, napríklad v Lombardii, dosiahla až cca 80 %.
 
 
 
 
Pristavme sa ešte na chvíľu pri Slovensku. Má jedno neskutočné prvenstvo !!! Ak si zadáte na portály https://coronavirus.app/map zobrazovanie počtu Covid-19 úmrtí na milión obyvateľov, Slovensko sa nachádza na najnižšej pozícii z EU štátov , má ich zhruba 6 na jeden milión obyvateľov, v skratke 6/M. Nasleduje Litva 12/M, Albánsko 12/M, Malta 13/M, Čierna hora 15/M, Cyprus 15/M, Ukrajina 16/M, Grécko17/M, Bulharsko 17/M, Bielorusko 22/M, Lotyšsko 24/M, Chorvátsko 25/M, Poľsko 27/M, Česko 30/M, Nórsko 44/M, Estónsko 49/M, Maďarsko 52/M, Slovinsko 53/M.
Naproti tomu na Belgicko 815/M, by sa určite dotiahli aj aglomerácie (niektoré by sa dostali aj nad Belgicko) ako sú Lombardia v Taliansku, NY v USA, Paríž +Grand east vo Francúzsku, Madrid a Cataluna v Španielsku, Londýn+Bi+ Br v UK, Moskva v Rusku, Sao Paulo+Rio v Brazílii. Taliansko ako celok vykazuje 545/M, USA ako celok 308/M, Francúzsko ako celok 427/M, Španielsko ako celok 579/M, UK ako celok 556/M, Rusko ako celok 28/M, Brazília ako celok 117/M.
 
Ak by som parafrázoval tvrdenie premiéra SK, zaznelo by asi toto: " Slovensko musíš vydržať, nepokaziť si to a nenechať sa v blízkej budúcnosti zaočkovať žiadnou chrípkovou či koronavírusovou vakcínou, ktorá nie je rokmi overená. Doteraz Ti táto stratégia "neočkovať sa proti chrípke" priniesla neuveriteľný úspech v boji proti SarS2 ". Áno Slovensko má najnižšiu úmrtnosť v EU na Covid-19 v prepočte na milión obyvateľov zrejme aj kôli tomu, že systém zdravotníckej starostlivosti nepreplácal avantúru farma priemyslu v podobe chrípkovej cell-based vakcinácie v sezóne 2019-2020 a aj to, že samotní slováci sa proti chrípke očkujú veľmi neradi ! Dúfajme len, že túto stratégiu nezmení a nezačne húfne nabádať obyvateľov na chrípkovú vakcináciu v sezónu 2020-2021 !
 
 
Súvisiace predchádzajúce články:
 
 

 

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre