• 6031

    počet videní

  • Nevhodný obsah

lukass4442

Problémy podnikateľov na Slovensku.

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa každým rokom prudko zhoršuje, čo dokazujú aj rôzne hodnotenia kde sa nestále ako krajina prepadávame. Slovenská vláda podporuje iba veľkých zahraničných investorov,  ktorý  dostavajú od štátu daňové prázdniny a investičné stimuly za vytvorenie pracovných miest a mnoho krát, miesto toho aby na tieto dotované miesta zamestnali slovenských občanov tak za menšie platy zoberú cudzincov z mimo európskej únie. Viac tu:

Pritom malým slovenským podnikateľom a živnostníkom vláda nedá žiadne takéto úľavy a práve naopak šikanuje ich rôznymi daňovými licenciami, zvyšovaním daní a odvodov a pritom malý podnikatelia a živnosti sa starajú o rozvoj regiónov kde pôsobia a veľké zahraničné firmy väčšinou zisk vynášajú do zahraničia do centrály.

 

K tomu ešte na Slovensku je zla vymožiteľnosť práva, korupcia a nefungujúce úrady. Preto mnoho krát sa podnikatelia nevedia dostať k svojím peniazom za odvedenú prácu.

 Skvelý príklad zlého vymoženia práv môžete vidieť tu: „Váhostav mal postaviť diaľnicu, väčšinu prác previedol sa svojich subdodávateľov (malých podnikateľov a živnostníkov). Firma Váhostav dostala od štátu zaplatené za vykonané dielo ale svojím subdodávateľom už odmietla zaplatiť , väčšinu týchto peňazí údajne majiteľ cez schránkové firmy vyviedol do zahraničia a vyhlásil reštrukturalizáciu.

Mnoho majiteľov subdodávateľských firiem investovali do výstavby milióny euro zo svojich peňazí (ktoré mali požičané v banke), čiže  mnoho týchto podnikateľov zbankrotovalo, tí čo boli živnostníci tak prišli aj o celé svoje majetky, preto mnoho majiteľov firiem kvôli tejto kauze spáchalo samovraždu. Keď táto kauza nabrala obrovský mediálny rozmer tak polícia a vláda celú tuto kauzu nevyriešili tak, že by začali tresne stíhať majiteľa firmy Váhostav a celý jeho manažment a konfiškáciou majetku firmy. iba čiastočne odškodnili poškodených podnikateľov a to priamo zo štátnych peňazí, ktoré mali byť určené rezerva na ručenie vkladov v prípade krachu niektorej zo Slovenských bánk. A v celej kaze nebol nikto tresne stíhaný a Váhostav naďalej ostal v rukách pána Širokého“

 

Toto je iba jeden prípad z mnohých podobných, ktoré sa na Slovensku udiali.

Ale pre začínajúcich podnikateľov je určite jeden z najväčších problémov daňová licencia. Je to obludný nezmysel, ktorý nemá nikde inde na svete obdobu. Firma (právnická osoba) musí po prvom roku svojej existencie  platiť minimálnu daň (daňovú licenciu) napriek tomu aj keď  žiadny zisk nedosiahla. Výška daňovej licencie závisí od obratu firmy. Drvivá väčšina startupov je v prvých rokoch svojej existencie v strate a majitelia týchto začínajúcich firiem musia riešiť s čoho financovať celú firmu v začiatku, svoje životné náklady a ešte k tomu musia zaplatiť nezmyselnú daňovú licenciu. (tento nezmysel chvla bohu týmto rokom končí)

 

Vysoké odvody pre živnostníkov.

 

Ak niekto podniká ako fyzická osoba na živnostenský list tak musí odviesť na dani a odvodoch takmer až 50% zo svojho priznaného zisku, čo je pomerne vysoké číslo. Živnostník odvádza na daniach a odvodoch skoro také percento ako zamestnanci ale nemajú ani zďaleka také sociálne zabezpečenie ako majú zamestnanci zamestnaný vo firme na pracovnú zmluvu. 

 

Dokonca živnostník aj keď je v strate alebo aktuálne nemá žiadne prímy ale nemá prerušenú alebo zrušenú živnosť tak musí odvádzať minimálne odvody do zdravotnej poisťovne a pokiaľ prekročil obrat v predchádzajúcom roku niečo vyše  5000 euro tak musí platiť aj do sociálnej poisťovne, čo je preňho takmer likvidačné.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre