• 539

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Tomáš Drucker z 9.4.2018 o 20:03 FB V ŠTÝLE PODĽA SEBA SÚDIM TEBA?

V ŠTÝLE PODĽA SEBA SÚDIM TEBA?

Dnes pán Igor Matovič ukázal to, čo mu ide dobre. Vykonštruovať fabuláciu a očierniť. 
Premýšľam... prečo? Lebo hľadá pravdu a iba sa dopúšťa omylov tým, že dotvára úvahy až do „podozrení“ a potom z toho robí sudcovské závery? 
Neviem, či sa dopúšťa omylov. Myslím si, že to robí úmyselne, že je to taký spôsob jeho realizácie sa v politike. On vie, že nebude široko populárny a vôbec mu to neprekáža, stačí, že bude dráždiť verejnosť čímkoľvek, len nech to znechutí čo najviac. 

K tomu čo povedal pán poslanec. Absolútne rezolútne odmietam tieto vykonštruované obvinenia. Keď som išiel do verejnej funkcie ministra zdravotníctva predal som niektoré podiely v spoločnostiach a chcel som, aby ani ja, ani moja rodina nepôsobila v takej oblasti podnikania, ktorá by mohla byť v akomkoľvek podozrení z konfliktu záujmov. 

Podnikanie manželky bolo a je postavené rýdzo na trhových princípoch a v žiadnom prípade nie je nijako spojené s mojím pôsobením v akejkoľvek verejnej funkcii. Vymyslené konštrukcie a interpretácie o prepojeniach kúpy pozemkov a špekuláciách o výnosoch zásadne odmietam. 

Som kedykoľvek pripravený na môj odpočet ako šéfa Slovenskej pošty. Keď som ju preberal, mala v apríli 2012 predbežné hospodárenie -19mil. Eur a za sebou miliónové stratové roky. V roku 2013, 2014, 2015 pod mojím vedením Slovenská pošta dosiahla spolu 8 mil. pozitívny hospodársky výsledok pri udržaní zamestnanosti, každoročnom medziročnom poklese 7% výnosov za listy (čo bol približne ročne 18,5 mil. Eur výpadok príjmov), zvyšovaní miezd. Dosiahol som to úsporami v službách a tovaroch, dosiahol som to aj novými výnosmi. Som pripravený aj na môj odpočet porovnania jednotkových cien a obstarávaní so spoločnosťou REMPO, ktoré boli predo mnou a počas môjho pôsobenia. (Mimochodom táto spoločnosť pôsobí v SP desiatky rokov a pôsobí v mnohých iných organizáciách a spoločnostiach a upozorňujem, že desiatky rokov aj na MV SR)

Myšlienkové konštrukcie o províziách a spôsobe takéhoto fungovania sú mi cudzie a pripomínajú mi to známe príslovie „podľa seba, súdim Teba“.

Podnikanie mojej manželky bolo realizované s cieľom rezidenčnej výstavby na komerčné účely. Pozemky v Špačinciach nadobudla spoločnosť Logaro koncom roka 2016 za cenu 8,94 eur za m2 bez DPH v stave roľa – orná pôda. V priebehu roka 2017sa tieto pozemky primerane zhodnocovali v celom území realizovaním tzv. developerských činností (všetky stavebné povolenia na siete a rozostavanie častí sietí – dažďová, splašková kanalizácia, teleso cesty a príjazd, voda vrátane prekládky, prekládka vysokého napätia, plyn, ďalej všetky projektové dokumentácie na rodinné domy a tiež predpripravené bankové financovanie). Celé územie vrátane pozemkov vlastnených spoločnosťou Logaro bolo odpredané na konci roka 2017 (prelome roka 2017-2018) inej developerskej spoločnosti za kúpnu cenu 37 Eur za m2 bez DPH (pričom rozdiel ceny nepredstavuje čistý výnos, ale treba započítať aj časť nákladov na činnosti vyššie uvedené). Ak pán Matovič konštruuje, že cena týchto pozemkov má byť 90 Eur za m2, tak sme na tom výrazne prerobili.

Čo sa týka pozemkov v extraviláne mesta Trnava tak v tomto prípade ide o ornú pôdu, ktorá je v súčasnosti poľnohospodársky užívaná, na ktorej územný plán neumožňuje žiadnu výstavbu. Tieto boli nadobudnuté za cenu 0,85 Eur za m2 čo je pre danú lokalitu a daný stav plochy je cena trhovo obvyklá a pozemky sú v držbe s prirodzeným dlhodobým investičným zámerom.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre