• 435

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY.

MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY.

 

Táto téma sa dotýka každého z nás. Všeobecne aj osobne. Je to téma so širokým záberom. Poznáte to?

Ktorý človek by v živote netúžil po peknom vzťahu: či už medzi partnermi, priateľmi, rodičmi, kolegami v práci. Asi každý. Pod pojmom medziľudské vzťahy si každý predstaví čosi iné. Reakcia každého z nás je väčšinou iná. Je to zo zdvorilosti, slušnosti, ľudského cítenia? Je to naša schopnosť vcítiť sa do pocitov toho druhého?

Napríklad: Kráčame po ulici, do práce, z práce, všímame si reakcie ľudí. Každý asi inak. Niekomu na tom záleží, niekomu však nie. Ženieme sa a nepozeráme vpravo ani v ľavo. Odpoveď mnohých by znela asi takto: Nemám čas!

Ja si však myslím, že čas by sa aj našiel. Prehodiť pár slov, ktoré by nás dlho nezdržali. Možno práve človek na druhej strane to v danej chvíli potrebuje. Sme uzavretí vo vlastnom brnení. Sme nedostupní. Priateľstvo a vzájomné vzťahy, sú pre mňa veľmi dôležité. Udržiavať priateľské vzťahy v rodine, dedine, v práci, meste, športe, aktivitách je pre mňa veľmi dôležité.

 

A tak je to aj so susedskými vzťahmi. Je totiž utrpením, žiť vedľa suseda, ktorý sa pre nič za nič hnevá. Položme si otázku: Je za tým závisť? Prestíž? Povaha?

Ak už naše vzájomné vzťahy niečo naruší, skúsme nájsť spoločnú reč. Napríklad pochváliť ho, aký má pekný trávnik. Poprosiť ho o radu. Opýtať sa ho či nepotrebuje s niečim pomôcť. Veľmi dôležité pre susedské vzťahy je vzájomná komunikácia. A samozrejme je veľmi dôležité občas vedieť aj ustúpiť.

 

To isté platí aj pre manželstvo. Problémy sa hromadia. Ak ich nezačneme riešiť v začiatkoch, časom sa nám môžu nakopiť a bez komunikácie si s nimi nevieme dať rady. Dôležité je si problém hneď v začiatku vydiskutovať a pokiaľ je to možné, tak mimo detí. Deti by nemali byť svedkom nezhody rodičov, respektíve ich konfliktov.

Apropó. Rodičia. Tam je problém v medziľudských vzťahoch predurčený generačným rozdielom. Konzervatívny postoj rodiča je iný ako postoj ich detí a vnukov. Komunikácia s rodičmi preto musí byť opatrná a diplomatická.

 

Ani si to neuvedomujeme, ale v práci sme väčšinu svojho času v pracovnom týždni. Väčšina z nás chce v práci dosahovať nie len výborne výsledky ale častokrát prácu vnímame ako prestíž. Chceme byť najlepší. Uzatvárame sa do seba a nevšímame si kolegov. Snaha dosahovať výsledky, čísla, rast nám neumožňuje vnímať pracovný kolektív ako niečo ľudské, priateľské. Kolega ktorý možno potrebuje podporu, pomoc ju nedostane. Pritom by stačilo veľmi málo. Vypočuť si ho, poradiť, pomôcť. Naša pomoc sa nám od nich časom vráti.

Život každého z nás ovplyvňujú priatelia s ktorými sa stretávame a trávime čas v práci aj vo voľnych chvíľach. Človek, ako spoločenský tvor by nedokázal žiť mimo akejkolvek sociálnej skupiny. Predstavme si situáciu, keby sme mali žiť na pustom ostrove, kde nie sú ľudia a viedli by sme pustovnícky život. Vydržali by sme možno nejaký čas. Týždeň, mesiac. Možno pre niektorých z nás by bol aj deň veľa. Ľudia by nám chýbali.

Položme si preto otázku. Ako vplýva spoločnosť na nás? Ako vplývame na spoločnosť my?

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre