• 1710

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Peter Nôta: Podporuje Luboš Blaha vyvraždenie Slovanských národov?

Podporuje Luboš Blaha vyvraždenie Slovanských národov?

 

 

Luboš Blaha dal 24. decembra 2018 status: To je tak, keď Vaša skvelá manželka dokonale uhádne, čo si želáte na Vianoce  MERRY CHRISTMARX, COMPANEROS! Týmto statusom nám občanom SR a celému svetu jasne odkazuje, že si nectí kresťanské sviatky, ale miluje Marxa aj s jeho ideológou. Má na to samozrejme nárok, pokiaľ ale svojím politickým postojom nepropaguje hnutie, ktoré potláča základné ľudské práva, nešíri rasizmus, antisemitizmus a nevyzýva napríklad ku vojne voči Slovanom.

Poslanec parlamentu PhDr. Luboš Blaha, PhD., ktorý kandiduje za stranu SMER-SD z 11. miesta a je osobným priteľom Róberta Fica, o sebe tvrdí, že je presvedčený marxista. Zároveň všade čitateľov a svojich obdivovateľov presviedča, že má prečítané všetky knihy a články od Marxa a Engelsa. Marx a Engels sú podľa Blahu etalónom socialistickej a revolučnej morálky. Blaha tvrdí, že revolúcii treba podriadiť všetko! A tu nastáva v prípade “vládneho politika, politológa, filozofa a poslanca Národnej rady SR za stranu SMER-SD, predsedu výboru NR SR pre európske záležitosti, overovateľa Zahraničného výboru NR SR, vedúceho Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a člena Stálej delegácie NR SR v Parlamentnom zhromaždení OBSE a vedeckého pracovníka na Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied ” veľký morálny, spoločenský, politický, slovanský, ale aj trestnoprávny problém. Prečo? V ďalších riadkoch vysvetlím.

 

Ľuboš Blaha často útočí na opozičných politikov, podnikateľov, ktorí nepodporujú vládny Smer, dehonestuje menšiny, predstaviteľov EÚ nazýva lúzrami, nerobí mu problém zaútočiť na prokurátora a nazvať ho sopliakom. To je len stručný výpis jeho excelentných treťotriednych analýz

Čo všetko je pán poslanec Blaha ochotný urobiť pre “revolúciu” na Slovensku? Proti komu má byť Marxova revolúcia namierená, nevysvetlil. Ako všetci vieme, útoky poslanca Blahu sú určené prevažne na mimovládky, ľudskoprávne organizávie, ESET, USA, EÚ, Merkelovú, Macrona, NATO. Luboš Blaha vo svojich facebookových vystúpeniach obdivuje totalitné režimy, hlavne Rusko, Čínu, Kubu. Prezentuje sa ako presvedčený marxista, komunista a revolucionár. Lenže po naštudovaní Marxa a Engelsa mi ostala nezodpovedaná otázka: Čítal Luboš Blaha všetky odborné články a diela Marxa a Engelsa? Vie súdruh revolucionár Blaha zodpovedne odpovedať na otázku: Kto je autorom tejto myšlienky schvaľujúcej genocídu Rusov a rozpútania teroru voči všetkým slovanským národom v Európe? Citujem: “Teraz vieme, kde sú nepriatelia revolúcie! V Rusku a v Slovanských provinciách Rakúska…… Nezmieriteľný boj, vojna až do posledného dychu proti Slovanom, zradcom revolúcie, vyhladenie, terorizmus! Nie v záujme Nemecka, ale v záujme revolúcie”. Neue Reinische Zeitung (NRZ) – K. Marx. Ďalšia veta plná nenávisti a smrti sa nesie v podobnom smrtiacom duchu: “Za túto zbabelú, podlú zradu revolúcie raz vykonáme krvavú pomstu na Slovanoch!”…. Áno, čítate dobre! Marx nenávidel Rusov a nenávidel všetkých Slovanov. Marx a Engels sa nevymedzili iba proti Slovanom. Marx bol aj rasista a antisemita. Jeho nenávisť bola nielen zarážajúca, ale vo svojich článkoch priamo nabádal ku páchaniu terorizmu voči Slovanským národom. Presne takého istého terorizmu, aký dnes predvádza Islamský štát a jeho teroristická súčasť celosvetovej politiky - ISIS. Aby sme ale všetko teroristické zlo nehádzali len na Marxa, musím priznať, že terorizmus na prelome 70. a 80. rokov 19. storočia bol aj súčasťou Cárskeho Ruska. Vieme napríklad, že 6. februára 1880 o 6. hodine večer bol spáchaný jeden z najväčších teroristických útokov na Zimný palác. Tento teroristický útok bol spáchaný ruskými teroristami. Výkonný výbor “ruskej teroristickej organizácie” mal len 11 členov, a celá organizácia nemala viac ako 45 ľudí. Duchovným otcom ruských anarchistov a teroristov bol Michail Bakunin.

Od vzniku Nemeckého cisárstva v januári 1871 si nemeckí politickí predstavitelia uvedomovali jednu zásadnú vec. A to, že ich mocenské záujmy ohrozuje Cárske Rusko. Viesť otvorenú vojnu s Ruskom, tak ako to chcel Marx a Engels, si nikto z nemeckých politikov v tom čase neželal. Preto sa Nemci rozhodli finančne podporiť boľševický prevrat. Písal o tom aj nemecký sociálny demokrat Eduard Bernstein, ktorý v roku 1921 v liste Vorwärts písal o 50 miliónoch zlatých mariek, čo predstavovalo 9-10 ton zlata. Rovnaké číslo uviedla nemecká televízna stanica ORB Postupim v roku 1997. Berlín v tom čase podporoval rôzne politické hnutia, ktoré sa usilovali o sociálnu a národnostnú destabilizáciu cárskeho Ruska, nielen boľševikov. Odhaduje sa, že do destabilizácie cárskeho Ruska investovali Nemci minimálne 200 miliónov zlatých mariek. Môžem teda tvrdiť, že pomerne malá suma peňazí priniesla Nemcom v Rusku veľký “politický a vnútronepriateľský efekt”. Takisto je dnes možné tvrdiť, že Lenin bol kaviarenský povaľač a svoj šľachtický pôvod tajil. Lenin nebol revolucionár, bol hochštaplér, ktorý za cca 50 miliónov zlatých mariek vykonal puč, v ktorom sa hŕstka ruských povaľačov, politických dobrodruhov, polovzdelancov, lúpežníkov a vrahov s pomocou nemeckého generálneho štábu dostala k moci v jednej z najzaostalejších a najväčších krajín sveta. Tak obrovský úspech svojho úsilia si v tom čase nedokázal predstaviť ani štátny tajomník Arthur Zimmermann, ani šéf nemeckej tajnej služby Walter Nicolaie, ani šedá eminencia v pozadí Alexander Helphand-Parvus. Prečo som písal o boľševickom puči a jeho financovaní nemeckou tajnou službou? Pretože, ak by v Nemecku získali politickú moc Marx a Engels, tak situácia so Slovanskými národmi by sa vyvíjala úplne opačným smerom. Tým politickým smerom by bol terorizmus a vojny proti všetkým Slovanom.

Preto sa vráťme naspäť ku Marxovi a Engelsovi. Pretože týchto dvoch “teroristov, túžiacich po smrti Slovanov” obdivuje aj Ľuboš Blaha a cez jeho myšlienky obdivuje a obhajuje aj strana Smer-SD!

 

Zeit.de zverejnili 28. Mája 1998 článok: https://www.zeit.de/1998/23/Karl_Marx_der_Visionaer_und_Rassist

Karl Marx, der Visioär und Rassist. Pre pochopenie akú ideológiu genocídy, terorizmu a vojny proti Rusom, Slovanom, ale aj Slovákom poslanec NR SR podporuje a presadzuje, preložil som Vám konkrétne pasáže analýz zo svetových médií.

Podľa článku A.C. Sellera: “Revolúcia mala podľa publikácií Marxa a Engelsa prebiehať podľa schémy francúzskej revolúcie – na konci mala získať moc najradikálnejsšia strana – čiže ich revolučná strana. Prostriedkom na takéto uskutočnenie bola ničiaca vojna proti kontrarevolučným triedam a národom (národy rozumej Rusom a Slovanom). Ich predstava demokracie sa dá dosiahnuť len cez svetové vojny. Hlavným bodom je náruživá propaganda revolučnej vojny proti Rusku. NRZ – ich noviny – sa zamerali proti Čechom, Slovákom a Rusínom. O Čechoch píšu (Marx a Engels) ako o psoch a o Chorvátoch ako o vyvrheľoch. Po porážke októbrového povstania nazývajú redaktori NRZ (hlavne Muller – Tellering) malé slovanské národy ako zversky hlúpych Slovanov! Písali o hlúpych slovanských somároch, ničomných psoch, českých psoch, chorvátskych vyvrheľoch a podobne…. Marx doslova napísal: ”Vo Viedni uškrtili Chorváti, Pandúri, Češi…. a podobná chamraď nemeckú slobodu”. Marx a Engels podporovali “ nemilosrdný boj na život a na smrť so Slovanmi ako zradcami revolúcie. Žiadali zničujúci boj a bezohľadný terorizmus voči Rusom. Nenávisť voči Rusom bola prvou revolučnou vášňou Nemcov, tvrdili Marx a Engels! Po revolúcii sa pridala nenávisť aj voči Čechom a Chorvátom”. Na začiatku ich protislovanskej rétoriky bola nenávisť vyhranená hlavne voči Slovanom, okrem Poliakov. Neskôr tam Marx a Engels priradili aj Poliakov. Podľa “vzoru jakobínov” mali by sa Slovania vyhubiť pomocou meča a ohňa (podľa európskych socialistov údajne nemysleli fyzické vyhubenie), “len teroristické potlačenie národných povstaní a panslavizmu”. Marx a Engels rozlišujú medzi pokrokovými národmi. Pokrokové národy majú právo na život a národy bez histórie si zaslúžia len bič! Ich politické myšlienky vychádzajú z Hegela, v ktorom sa každý vyšší stupeň civilizácie stelesňuje v niektorom konkrétnom národe. V tom čase to mali byť Nemci, Maďari a Poliaci. Marx a Engels vo svojich myšlienkách trvali na tom, že veľké monarchie sú nevyhnutnosťou a malé národy patria do týchto monarchií. Toto politické usporiadanie sa podľa ich teórie dá dosiahnuť len občasným použitím násilia. Ostatné národy a kmene majú jedinú možnú misiu, a to v revolučnej búrke zaniknúť, napísal Engels! Marx a Engels od roku 1851 tvrdia, že už aj Poliaci sú nanič! Čím vlastne len potvrdili svoju nenávisť voči slovanským národom.

 

V ďalšom odbornom článku Klaus Thörner píše: https://jungle.world/artikel/2009/13/volksgeist-und-voelkerabfaelle

Marx a Engels verili v kultúrnu a historickú prevahu Nemcov nad Slovanmi. Engels v roku 1848 – hovorí o Slovanoch ako o národoch, ktoré nikdy nemali svoju vlastnú históriu, ktoré od svojho prvého civilizačného stupňa boli vždy pod nadvládou iných alebo ktoré sa dostali na prvý civilizačný stupeň len v područí niekoho iného, nemajú žiadnu schopnosť prežiť a nikdy sa nedostanú k nejakej samostatnosti. A to je schopnosť rakúskych Slovanov. (MEW 6:275) Čechom, Slovákom, Slovincom, Chorvátom, Srbom, Ukrajincom by “chýbali tie prvé historické, geografické, politické a priemyselné podmienky samostatnosti a životaschopnosti” (edb.:275). Ako “nositelia historického vývoja” sú Nemci a Rakúšania oprávnení na zotročenie týchto “ruin národov”. Odvoláva sa na Hegela – označuje juhoeurópske národy ako kontrarevolučné. “Tento národný odpad bude vždy a ostane až po svoje úplné vyhubenie alebo odnárodnenie nositeľmi kontrarevolúcie, ako aj ich celá existencia je už sama o sebe protestom proti veľkej historickej revolúcii”. Marx v článku “ Víťazstvo kontrarevolúcie proti Viedni” - “Mit dem Saltz” napísal – Chorváti vyhrali slobodu a poriadok a cez podpaľačstvo, zhanobenie, pľundrovanie a cez ohavné bezmenné činy slávili svoje víťazstvo….ozbrojený a kúpený lumpenproletariát zaútočil proti pracujúcemu a mysliacemu proletariátu”. (MEW 5:455-457) “za túto zbabelú, podlú zradu revolúcie raz vykonáme krvavú pomstu na Slovanoch!” (MEW 6:281ff) V záujme revolúcie Engels proklamuje “zničujúcu vojnu proti slovanským barbarom”. Celková všeobecná vojna, ktorá potom začne, zničí tento špeciálny zväzok Slovanov a všetky tieto malé, tvrdohlavé národy budú zničené v neľútostnom boji na život a na smrť. Slovanov vnímali ako zradcov revolúcie! Marx a Engels písali o nutnosti vytvoriť zničujúci blog a podporiť bezohľadný terorizmus. Engels tvrdil, že Slovania sú len roľníci. Od čias Karola Veľkého sa Nemci snažili o civilizovanie východnej Európy, všetky výdobytky priemyslu a pokroku sú tam vďaka nemeckým prisťahovalcom.

 

Toto, čo som tu teraz zverejnil, sú najstručnejšie citácie vytiahnuté z dvoch konkrétnych odborných článkov. Na zdôraznenie dodávam, že ich autormi sú Marx a Engels. Podľa poslanca NR SR Ľuboša Blahu (ktorý ich diela a všetko čo napísali bezbreho obdivuje a nasleduje ich ideologické myšlienky), sú slová o vyhubení Slovanov, vyhlásení vojny slovanským národom, ich zotročením… vojny proti ničomným slovanským psom, proti odpadu Slovanských národov, proti ruine národov, proti vyvrheľom a zradcom normálne! Dokonca súdruh Luboš Blaha sa ku týmto barbarským článkom hrdo na Facebooku (cez obdiv ku Marxovi a Engelsovi) hlási. Preto je najvyšší čas sa súdruha revolucionára Blahu opýtať: Považujete, súdruh poslanec-revolucionár NR SR za Smer-SD, výrok o tom, že “podľa vzoru jakobínov” musia byť Slovania vyhubení pomocou ohňa a meča? Považujete, súdruh Blaha, ideológiu páchania terorizmu na slovanských národoch za súčasť svojho ideologického presvedčenia? Pretože ak by ste naozaj čítali všetky diela Marxa a Engelsa, tak ste sa s touto ich čiernou stránkou politickej ideológie museli stotožniť. Ak ste tieto ich články nečítali, tak potom ste len jedným zo stámiliónov užitočných idiotov-komunistov, čo hlásajú niečo, čo nikdy nečítali a čo nikdy nepochopili.

 

Na záver je teda možné tvrdiť jeden nespochybniteľný fakt. Jedným z najväčších rezervoárov rasistických, antisemitských a antislovanských výrokov a výpadov nájdeme predovšetkým v Marxových a Engelsových polemických spisoch a v ich korešpondencii. Ich zmienky o pôvodných obyvateľoch subsaharskej Afriky (ktorých označovali hanlivým výrazom NIGGERS). O Afričanoch tvrdili, že zaspali v prírodnom stave primitívneho divošstva, nepoznajú písmo, dejiny, skutočné náboženstvo a ani akúkoľvek formu civilizovaného života. Obaja pohŕdali aj revolucionárom Simónom Bolívarom, juhoamerickým vodcom boja za nezávislosť od Španielskej nadvlády. Svoje pohŕdanie Marx zdôvodnil vymyslenou zmienkou o černošskej krvi, ktorá údajne kolovala v žilách juhoamerického vodcu. Marxovi extrémne vadil aj jeho veľký politický súper v čele nemeckého robotníckeho hnutia Ferdinard Lassalle. V dopise Engelsovi z júna 1862 Karol Marx uviedol, že tvar Lassallovej lebky a typ vlasov svedčí o tom, že jeho predkovia boli černoši, ktorí sa pripojili ku Mojžišovým Židom počas exodu. Nathaniel Weyl, autor knihy o Marxových a Engelsových sklonoch ku rasizmu, k tomuto poznamenal, že pokiaľ by sme pristúpili na túto ich “antropologickú hru”, potom je treba dodať, že Ferdinand Lassalle bol podľa zachovaných fotografií vyložene “nordický typ”, zatiaľčo Karol Marx si kvôli svojmu vzdoru vyslúžli počas univerzitných štúdií prezívku “Maur”.

Už len z týchto analýz je možné tvrdiť, že Marx a Engels v týchto konkrétnych prípadoch nechceli len revolúciu proletariátu, ale chceli aj revolúciu proti Slovanom. Marx a Engels nenávideli iné rasy, náboženstvá a pohŕdali všetkým, čo sa im z neznámych príčin znepáčilo. Na pošpinenie neváhali použiť lož, štvanie, šírenie nenávisti a buričstvo s cieľom vojny, ktorá mala jediný cieľ – Revolúciu a vyvraždenie Slovanských a menších národov.

Preto sa na záver Vás ctených poslancov NR SR pýtam: Je podpora terorizmu voči Slovanom, podpora vojen ktoré majú zničiť slovanské národy v súlade s Ústavou SR? Pretože Váš kolega Blaha týchto dvoch bláznov (Marxa a Engelsa, ktorý toto verejne vyhlasovali a publikovali) bezbreho obdivuje a presadzuje ich politické názory.

 

 

 

Odkaz na dostupnú odbornú tlač:

 

https://www.zeit.de/1998/23/Karl_Marx_der_Visionaer_und_Rassist

 

https://jungle.world/artikel/2009/13/volksgeist-und-voelkerabfaelle

 

http://www.mlwerke.de/me/me06/me06_165.htm

 

http://otaviopinto.com/index.php/2016/08/04/did-marx-write-this/

 

https://www.unz.com/pbuchanan/reining-in-the-rogue-royal-of-arabia/

 

http://hiaw.org/defcon6/works/1862/letters/62_07_30a.html

 

https://www.philosophersmag.com/opinion/30-karl-marx-s-radical-antisemitism

 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/jewish-question/

 

Odkaz na video o sovietskom režime:

 

https://chilli.today/sk/video/8B6XrVY - Soviet story

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre