• 853

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Peter Nôta: Aj vás cez leto v noci budili hlasné motorky a autá?

Aj vás cez leto v noci budili hlasné motorky a autá?

 

Na úvod sa priznám, že som v oblasti cestnej dopravy, bezpečnosti a technického stavu vozidiel úplný laik. Skôr by som túto tému zverejnil do rúk môjmu kamarátovi Jánovi Bazovskému, ale keďže ma ďalší kamarát Jaro Bogár poprosil o spracovanie témy „hluku motoriek“, tak som sa na to podujal. Dúfam, že sa témou začnú zaoberať aj kompetentné inštitúcie.

O čo ide? Určite v lete spíte pri otvorenom okne. Ak sú horúčavy, veľakrát ste šťastný ak sa Vám v rozpálenom dome, bytovke podarí zaspať. A potom to príde. Rana ako z dela. Motor hučí, vrieska, duní.... Vás vyhodí z postele, ste celý spotený, neviete či sa vrátili Sovieti s vojenskou pomocou, či má slovenská armáda cvičenie, alebo niekde niečo vybuchlo. Omyl! To len motorka – auto – bez tlmiča vyšla na večernú špacírku. Majiteľ si dáva poriadne záležať aby ho bolo poriadne počuť. Keď sa vracia domov, dá si poriadne záležať aby ho bolo počuť všade. Pre istotu prejde celým sídliskom, celou obcou, nevynechá ani zabudnuté ulice (kde líšky dávajú dobrú noc) a dunenie si užíva. Deje sa tak často. Niekde až pravidelne. Zobudíte sa.

Prvý večer si poviete, veď čo... na druhý večer už máte nervy. Neviete zaspať. Ráno vstanete nevyspatý, oči opuchnuté, nervy napnuté a celý deň ste nevrlý. Čo ale s tým? Skúslili ste volať políciu? Tam Vás väčšinou odbijú. Ak nemáte zaznamenanú ešpézetku, tak sa nič nedeje. A vlastne majú pravdu. Dopravá polícia s tým naozaj nič nezmôže. Dôvod? Zákony existujú, ale nedokážeme ich vymôcť. A prečo? Poďme si zacitovať so zákonov:

 

Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke

§ 4 Povinnosti vodiča

(2) Vodič nesmie:

n) používať hanlivé gestá voči ostatným účastníkom cestnej premávky, vyhadzovať z vozidla predmety a obťažovať ostatných účastníkov cestnej premávky ani iné osoby najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora

stojaceho vozidla v chode...

Paragraf 4 nám v bode „n“ jasne definuje čo nesmieme. A čuduj sa svete je tam aj definícia „nadmerný hluk“. Európska komisia v časti životného prostredia jasne definuje čo je „Nadmerný hluk v EU“. Citujem: Nadmerný hluk súvisí s celou škálou zdravotných problémov, no napriek tomu sa počet Európanov vystavených hluku zvyšuje. Hluk má škodlivý vplyv aj na voľne žijúce zvieratá. Od členských štátov sa vyžaduje, aby mapovali úrovne hluku vo veľkých mestách a metropolách, na cestách, železniciach a letiskách a aby predložili plány na riešenie tohto problému.

Hluk z dopravy, priemyselných a rekreačných činností je rastúcim problémom. Cestná doprava je jeho hlavným zdrojom v mestách a metropolách. 70 miliónov Európanov je v nich každý deň vystavených hluku z dopravy, ktorý presahuje 55 decibelov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie môže dlhodobé pôsobenie takýchto úrovní hluku spôsobiť zvýšený krvný tlak a srdcové infarkty.

Približne 50 miliónov ľudí, ktorí žijú v mestských oblastiach, trpí v noci nadmerným hlukom z dopravy a na zdravie 20 miliónov z nich má hluk z nočnej dopravy škodlivý vplyv.

Najväčším problémom je nespavosť. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča, že pre pokojný nočný spánok by neustály hluk v pozadí nemal prekročiť 30 decibelov a jednotlivé zvuky 45 decibelov.

Ďalšie problémy súvisiace s hlukom zahŕňajú poruchy sluchu ako ušný šelest, problémy duševného zdravia a stres.

Hluk môže takisto ovplyvniť pracovný výkon a spôsobiť ťažkosti deťom pri príprave do školy.

A čo teraz s tým? Odpoveď je jednoduchá. Policajti by mali byť vybavení prenosnými meračmi hluku a pri prekročení referenčnej hodnoty zakázať ďalšiu jazdu a zadržať osvedčenie o evidencii vozidla a tabuľky s evidenčným číslom. Mimochodom v § 3 - Stavy technickej nespôsobilosti vozidla sa jasne píše:

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke, najmä ak sú zistené nebezpečné chyby v týchto oblastiach. Citujem z Vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č 134/2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, bod - h) zaťaženie životného prostredia, ak:

1. je riziko odpadnutia systému obmedzenia zvuku ( tým pádom platí aj pre odstránenie systému)!

Aká je realita daného stavu. Motorkári sa obhajujú, že hlučnosť motorky potrebujú hlavne z dôvodu vlastnej bezpečnosti na cestách. Pretože ich vodiči často nezaregistrujú v spätných zrkadlách, ale počujú ich vďaka nadmernému hluku. Ak by som aj túto výhovorku uznal, tak na druhej strane je nutné podotknúť, že v obci a meste kde je 50, nepotrebujú byť hluční. Čiže argument, že hlučnosť slúži na ich ochranu neprejde, pretože v obci im až také nebezpečie nehrozí. V prípade odstránených tlmičov v autách už neobstojí žiaden argument.

Ale vráťme sa ku podstate problému. V súčasnej dobe možno merať hladinu hluku len na staniciach technickej kontroly a v prípade, že vozidlo nespĺňa parametre hluku meraného v kabíne vozidla (hodnota podľa kategórie vozidla je do 79 db.), nevydá osvedčenie o technickej spôsobilosti vozidla do odstránenia závady. U motocyklov je však takéto meranie irelevantné.

Hlučnosť dopravy kontroluje Úrad verejného zdravotníctva a ten by maj stanoviť hodnoty a spôsob merania hladiny hluku pre jednotlivé kategórie motocyklov. Takýto postup je možný len zmenou alebo novelou príslušných zákonov.

Čiže, ak si kladiete otázku, prečo u nás jazdia nadmerne hlučné autá a motorky, tak je odpoveď jednoduchá. Zhrniem to: zlyhanie systému. Nedostatočné legislatívne ošetrenie problému a medzery v zákonoch. To všetko umožňuje nás v noci budiť a robiť randál. A to len preto, lebo niekto si potrebuje veľkosť svojho ega neustále navyšovať.

Ako sa brániť voči hluku?

Je niekoľko „ľudových“ možností:

  1. Zistiť, kde býva vlastník motorky a vysporiadať sa s ním (nahlásiť ho úradom, polícii...)
  2. Počkať si ho v tmavej večernej uličke a tesne pred ním náhodou prudko rozpažiť.... keď píšem o náhodnom rozpažení, tak po príchode polície musíte tvrdiť, že ste naozaj rozpažili náhodou a nebol to úmysel.
  3. Neustále písať sťažnosti na políciu, písať blogy a nahrať danú udalosť. Jednoducho vyťažovať systém, kým ich nenaseriete a nezačnú motorkára riešiť.....

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre