• 4148

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Peter Nôta: Dominik "Kaliňák" Dán - neskutočná trúfalosť

Ministerstvo vnútra prepustilo autora bestsellerov, ktorý písal pod pseudonymom Dominik Dán. Iniciály mena má M.K. a žije v rodinnom dome v DNV. Približne od roku 2010 do augusta 2020 pracoval na Tlačovom oddelení MV v internom stave. Jeho mesačná hrubá mzda bola údajne vo výške 2 000 eur. Do zamestnaneckého pomeru nastúpil na základe rozhodnutia ministra vnútra Róberta Kaliňáka v roku 2010. Podľa mojich informácií ale na tlačový odbor nastúpil ako civilný zamestnanec. Čiže už v tom čase poberal pravdepodobne aj výsluhový dôchodok. Róbert Kaliňák tvrdí, že prepustenie D.D., respektíve M.K. bol chybný krok nového ministra Mikulca. Podľa Kaliňáka D.D. mu ako skúsený policajt pravidelne poskytoval svoje analytické schopnosti. A tu by som sa pozastavil. Ak bol D.D. zamestnancom tlačového odboru, tak mu žiadne “analýzy” poskytovať nemohol. On ako minister predsa musí vedieť, že zamestnanci Tlačového odboru MV nemôžu nazerať do živých spisov a nemôžu disponovať informáciami zo živých prípadov. Zároveň je nutné podotknúť, že ak bol “civil” tak to už absolútne nemohol nazrieť ani do knihy dochádzok pri vstupe do budovy Ministerstva vnútra. Zároveň je nutné podotknúť, že žiadny zamestnanec Ministerstva vnútra nemôže pracovať z domu, čiže v režime “home office”. Práca zamestnanca Ministerstva vnútra si vyžaduje nasadenie človeka priamo v budove ministerstva a zároveň každý zamestnanec musel a dodnes musí vykazovať dochádzku. Len externý spolupracovník môže pracovať z domu. Ak by mal dohodu o externej spolupráci, tak v takom prípade by musel mať podpísanú externú zmluvu a tá by musela byť zavesená na internete v Centrálnom registri zmlúv. A to je pravdepodobne aj dôvod prečo mal D.D. interný pracovný pomer. Aby ste ale pochopili prečo tento Kaliňákov nezmysel vôbec vznikol, musíme sa vrátiť ešte do začiatkov amatérskeho riadenia Ministerstva vnútra persónou Mentálny svet Kaliňáka funguje cez peniaze. Preto sa musíme vrátiť do Kaliňákových začiatkov. Kauzu Hedvigy Malinovej už ani netreba pripomínať. Ako vnímal Policajný zbor a prácu vyšetrovateľov predviedol hneď na začiatku. Ako prvá tomu pochopila mafia. Preto sa začali aktivizovať a hľadali priesečníky s vládnou mocou. Aby ste pochopili tuposť riadenia rezortu vnútra pripomeňme si kauzu “Bytová mafia” a hlavu skupiny Jozefa Draga. Ten tvrdil, že od roku 2005 spolupracoval s políciou a pri podvodoch s nehnuteľnosťami ich informoval o jednotlivých krokoch. Polícia túto informáciu dlho popierala. Pravda je však taká, že v rokoch 2008 až 2010 bol Jozef Drag príslušníkom policajného zboru. Aby som to vysvetlil polopate, tak hlava organizovanej skupiny bola interným zamestnancom policajného zboru a poberala plat. Takéto “Kocúrkovo” tu zaviedol Kaliňák. Na jeho obhajobu je ale nutné podotknúť, že on ako človek, ktorý sa spolu so svojim priateľom Počiatkom pohybovali ako podnikatelia v 90. rokoch aj medzi “tvrdými mužmi mimo zákon” nevnímal člena podsvetia pravdepodobne za niečo zlé. Na Dragovi je preto možné presvedčivo doložiť ako Kaliňákova polícia pracovala a ako vnímala takzvanú “Interno-externú” spoluprácu s mafiánmi a expolicajtmi. Veľmi podobné praktiky používala napríklad aj Bulharská tajná polícia a SIS za čias Ivana Lexu a jeho manželky Zuzany Konečnej. Vráťme sa ale z mentálneho sveta “kešu a mafie” Kaliňáka späť do dnešných dní.

Vráťme sa naspäť k zamestnaniu Dominika Dána. Jozef Šátek vo svojom facebookovom príspevku Dominik Dán ako „podvodník“ napísal: “z rozhodnutia ministra vnútra R. Kaliňáka asi od roku 2010 až do augusta 2020 bol zamestnaný ako príslušník PZ na Ministerstve vnútra SR, tlačovom odbore s hrubým mesačným služobným príjmom asi 2000 €, pričom do zamestnania nechodil a žiadne úlohy plynúce pre neho ako zamestnanca tohto tlačového odboru neplnil, čím mu bol podvodne za toto obdobie celkom vyplatený služobný príjem v objeme najmenej 240.000 €, čím sa osoby, ktoré o tomto jeho fingovanom služobnom pomere príslušníka PZ rozhodli, ktoré mu mali ako nadriadení určovať pracovné úlohy a tieto kontrolovať ako aj on sám s vedomím, že nevykonáva služobnú činnosť podľa svojho pracovného zaradenia neoprávnene a podvodne získal 240 tisíc €, čím spôsobili Ministerstvu vnútra SR škodu veľkého rozsahu najmenej v rozsahu 240 tisíc € a týmto sa dopustili trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4, písm. a/ Trestného zákona s trestom odňatia slobody vo výške 10 až 15 rokov. Pravdaže, podľa dôkaznej situácie je treba zvážiť či sa nejedná o spáchanie trestného činu sprenevery alebo zneužívania právomoci verejného činiteľa. Tak toto už román nebude, to je slovenská realita!”

Záhadou teda ostáva aké skutočné personálne zaradenie Dominika Dána bolo? Podľa tvrdenia Kaliňáka bol externým poradcom ministra vnútra. Oficiálne bol ale zaradený na tlačovom odbore. Podľa mojich informácií je pravda niekde uprostred. Kaliňák mal od začiatku zásadný problém s mediálnymi výstupmi. Aj napriek obrovským finančným injekciám do oblasti PR sa im nedarilo zlepšovať image. Relácia Sonar nepriniesla žiadne výsledky. Jej spracovanie a sledovanosť dopadla katastrofálne. Aj zmena spoločnosti, ktorá vyrábala policajný magazín nepriniesla iný pohľad na prácu polície. Erik Tomáš aj napriek obrovskej snahe nedokázal pre Kaliňáka urobiť viac. Preto pravdepodobne prišli s nápadom osloviť rešpektovaného spisovateľa, autora bestsellerov. Či porušujú zákon, tak s tým si hlavu nelámali. Veď v strane Smer platilo “Vyhraj voľby, môžeš všetko”. A tomuto cieľu podriadili aj taktiku. Podľa mojich informácií, ktoré mi boli dnes poskytnuté, tak D.D. pracoval skôr v oblasti Spindoktoringu a vypracovával obrannú taktiku priamo pre ministra. Preto mu na ministerstve vytvorili podmienky bez kontroly dochádzky a zároveň zabezpečili, aby mal otvorené dvere pri nazeraní do spisov. Toto všetko mu umožňovalo písať knihy, scenáre a zároveň robiť analýzy pre ministra. Tie potom v rámci spindoktoringu mohol minister použiť v politickom boji proti svojim politickým oponentom.

Pravda je asi taká, že Dominik Dán bol v skutočnosti „poradca“ ministra vnútra, ale z dôvodu krytia bol služobne zaradený a platený ako zamestnanec tlačového odboru MV SR.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre