• 653

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

STANOVISKO: V PRÍPADE RÓBERTA O. POLÍCIA KONÁ PROAKTÍVNE, VEREJNOSŤ JE ZNOVU ZAVÁDZANÁ

STANOVISKO: V PRÍPADE RÓBERTA O. POLÍCIA KONÁ PROAKTÍVNE, VEREJNOSŤ JE ZNOVU ZAVÁDZANÁ

Stanovisko polície k jej údajnému pochybeniu v prípade úteku Róberta O.

Podľa § 408 Trestného poriadku súd (predseda senátu) nariaďuje výkon trestu.

Podľa § 408 ods. 1 Trestného poriadku len čo sa rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest odňatia slobody, stalo vykonateľným predseda senátu príslušného súdu ihneď vydá príkaz na zadržanie odsúdeného na účel jeho dodania do výkonu trestu odňatia slobody a zároveň nariadi výkon trestu ...

Podľa § 408 ods. 4 ak odsúdený nenastúpi na výkon trestu v lehote, ktorá mu bola poskytnutá, alebo ak je obava, že ujde, alebo sa bude skrývať, nariadi predseda senátu, aby bol do výkonu trestu dodaný ... Použije sa na príkaz na jeho dodanie do výkonu trestu ustanovenie § 73 Trestného poriadku primerane ...

Podľa § 73 ods. 3 Trestného poriadku zatknutie vykonávajú na podklade príkazu príslušníci Policajného zboru ...

V predmetnej veci poskytujeme nasledovné informácie:

− 17.4.2007 vyšetrovateľ PZ ukončil trestné konanie voči obvinenému Róbertovi O. a spol. návrhom na podanie obžaloby.

− do 11.4.2018 prebiehalo súdne konanie (teda 11 rokov), ktoré s políciou nemá nič spoločné.

− Súdy a ani prokuratúra neoznamujú polícii dátumy pojednávaní a už vôbec nie spôsob akým bude v samotnej veci rozhodnuté.

− Podľa našich informácií malo včera dôjsť k odsúdeniu 13 osôb.

− Včera po skončení pojednávania, na základe proaktívnej žiadosti polície, boli o 14:28 hod. vydané príslušným predsedom senátu príkazy na dodanie do výkonu trestu voči trom osobám, ktoré boli odsúdené na doživotné tresty.

− Od momentu kedy polícia obdržala príkazy mohla začať konať v súlade so zákonom a uvedené osoby na základe príkazu zatknúť.

− Včera o 16:27 hod. polícia zatkla jednu osobu a vykonávajú sa ďalšie opatrenia na zatknutie dvoch osôb, voči ktorým boli príkazy vydané.

Od momentu ako polícia obdržala príkazy zo súdu realizuje všetky potrebné úkony na dodanie odsúdených osôb do výkonu trestu odňatia slobody. 

Opätovne sme svedkami nedôvodných útokov voči činnosti polície napriek tomu, že koná len v súlade so zákonom a dokonca proaktívne namiesto príslušných orgánov (súd a prokuratúra). 

Opätovne je snaha vytvoriť vo verejnosti obraz o nečinnosti a nezákonnom postupe polície.

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre