• 553

    počet videní

  • Nevhodný obsah

Peter Nôta

Welcome to my world

Pali Bottka: Poľská aféra

 

 

Som ku tejto vláde kritický, ale spravodlivý. Ak chceme kvalitu, musime siahnuť hlbšie do peňaženky. Som farmár, chovám hovädzí dobytok, plemeno pri ktorom sa kravičky nedoja. Jediný finančný efekt je vysoko kvalitné mäso. V každom členskom štáte EÚ dostáva chovateľ podporu 200 euro na dospelú kravu a pomernú časť na mladý dobytok, podľa prepočtu na vek zvieraťa. Len Slovensko je extra trieda, pretože na Slovensku dostane chovatel na dospelú kravu bez trhovej produkcie mileka "až rekordných" 56 euro. Áno nie je to preklep, skutocne je to 56 euro. Za tento defekt nesie zodpovednosť aj súčastná ministerka, pretože nedokáže napísať jednoduchú žiadosť a odoslať ju do Bruselu. Bolo by zdĺhavé to dopodrobna vysvetlovať. Pointa je v tom , že ministerka Matečná napíše oficiálnu žiadosť, Brusel vyhovie a je vybavené. V rámci EÚ je povinnosť každé jedno teliatko zaregistrovať okamžite po narodení a zahlásiť do systému. Zo systému sa dostane jedine potvrdenim o úhyne a odbornou likvidáciou ostatkou - "kafileria", alebo potvdením, že zviera bolo predane na bitunok. V prípade úhynu zvieraťa staršieho ako 24 mesiacov je povinný miestny zverolekár odobrať vzorky a zaslať na rozbor - prevencia proti nákazlivým chorobám. Ak chovateľ predá živé zviera na bitúnok, musí doložiť veterinárne potvrdenie od miestneho zverolekára, že zviera je zdravé a spôsobilé nezávadné na porážku. Bez tohto veterinárneho potvrdenia žiadny bitúnok zviera nekúpi. Po porážke zvieraťa na bitúnku, štátny veterinár skontroluje mäso a povolí alebo nepovolí spracovať, expedovať mäso do potravinovej siete. Takze, pokiaľ mäso má tieto veterinárne "osvedčenia”, nie je dôvod aby sa následne ešte kontrolovala kvalita mäsa. Kontroly sa robia potom uz len náhodne, alebo v prípade, že sa vyskytne problém. Jasne , že môžeme žiadať ďalšie kontroly, len si treba uvedomiť, že sa to odzrkadli na koncovej cene. Takže pokiaľ sa na naše územie dostalo mäso z inej krajiny EU a obsahovalo všetky tieto potrebné potvrdenia, štátna veterinárna správa nemala dovod robiť kontrolu ešte raz. Z tohto mne osobne vychádzajú dve logické príčiny. Prvá je, že toto mäso bolo porazené na čierno, dovezené a predávané na čierno. Druhý možný dôvod je, že v Poľsku boli nejakým spôsobom sfalšované veterinárne potvrdenia. A slovenský spotrebiteľ kúpi s radosťou, keď je to lacné....

Ako som v úvode spomínal, som chovateľ. Moja produkcia odchádza do Nemecka, Talianska, Turecka atď... na domácom trhu nemám s kvalitným mäsom šancu, pretože lákavejší je lacný tovat 4 - 5 akostnej triedy. Je mylná predstava, že moje kvalitne maso je preto drahé, že je predražené. Vôbec nie! Chovateľ, veľký zisk nemá. Pravda je taká, že niššia kvalita ide pod cenu. Takže očakávať vysokú kvalitu za cenu klobás pre psov je mylné. Tu vôbec nejde o sebestačnosť, alebo nesebestačnosť. Vyrábame, pestujeme, chováme len tolko, kolko dokážeme predať. Ale to je ďalšia téma na dlhšiu debatu.

 

Komentáre (0)

Najobľúbenejšie komentáre